Cancer: Study into why some patients beat the disease | Astudio pam fod rhai pobl yn goroesi canser

A man who survived different cancers four times has become the first volunteer to give blood in a study into why some people beat the disease.

See full article here >

Dyn sydd wedi goroesi pedwar math gwahanol o ganser yw’r gwirfoddolwr cyntaf i roi gwaed ar gyfer astudiaeth sydd yn ceisio darganfod pam fod rhai pobl yn goroesi’r afiechyd.

Gweler yr erthygl yma >